Nieuwsbericht

Actualiteit

Wijziging btw-sportvrijstelling - Fiscale beleidsagenda

De staatssecretaris van Financiën heeft op 23 februari 2018 zijn Fiscale beleidsagenda gepubliceerd. In deze fiscale beleidsagenda gaat de staatssecretaris van Financiën ook kort in op de wijziging van de btw-sportvrijstelling. Het voornemen bestaat om de wijziging van de btw-sportvrijstelling mee te nemen in het Belastingplan 2019.

Het vorenstaande is  in lijn met de startnota van kabinet Rutte III (zoals deze door Minister Hoekstra op 3 november 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd). Hieruit bleek dat de wijziging van de btw-sportvrijstelling een grote financiële last zal veroorzaken bij gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Zij kunnen vanaf dat moment de btw op de inkoopkosten van de sportattributen en investeringen niet meer in aftrek brengen in de btw-aangifte. Daarnaast moeten voor de btw investeringsgoederen 5 en investeringen ten aanzien van onroerend goed 10 jaar gevolgd worden. Hierdoor kan het zo zijn dat een gemeente, sportstichting of sportvereniging de reeds in aftrek gebrachte btw op investeringskosten deels moeten terugbetalen.

In de Fiscale beleidsagenda stelt de staatssecretaris van Financiën dat de extra opbrengsten die het Rijk door deze wijziging van de btw-sportvrijstelling verkrijgt, wil terugsluizen naar de gemeenten en sportstichtingen/-verenigingen. Dit zal moeten gebeuren door een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidie voor sportstichtingen/-verenigingen.

Het is echter nog steeds onbekend onder welke voorwaarden deze uitkeringen en subsidies verstrekt zullen worden. Daarnaast is het de vraag of de uitkeringen en subsidies op nationaal of individueel niveau worden toegekend. Tevens is het nog onbekend voor hoelang deze uitkering en subsidies worden toegekend. Hierdoor is het voor een gemeente of sportstichting/-vereniging alsnog mogelijk dat zij een financieel nadeel ondervindt van de wijziging van de btw-sportvrijstelling.

Mogelijk kan zelfs de vraag rijzen of er sprake is van staatssteun waardoor deze uitkering of subsidies in zijn geheel niet mogen plaatsvinden.

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.


Bijlagen

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.