Nieuwsbericht

Actualiteit

Voorkom belastingrente – dien uw suppletie 2016 in (voor 1 april 2017 resp. voor 1 juli 2017)

Blijkt uit de administratie en jaarstukken van uw gemeente dat over het jaar 2016 op de btw-aangifte te weinig btw is aangegeven c.q. teveel voorbelasting in aftrek is gebracht, dan adviseren wij dit vóór 1 april 2017 te suppleren. Als teveel btw is gecompenseerd uit het BTW-compensatiefonds, adviseren wij om dit schriftelijk te corrigeren vóór 1 juli 2017. Hiermee wordt namelijk de verschuldigdheid van belastingrente voorkomen.

Suppletie btw-aangifte indienen
Indien te weinig btw is aangegeven op de btw-aangifte, dan wel te veel voorbelasting in aftrek is gebracht, zal de Belastingdienst deze btw naheffen en daarbij belastingrente berekenen. De belastingrente bij de btw-aangifte wordt berekend over de periode 1 april 2017 tot 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag. Het is daarom zaak om een suppletieaangifte in te dienen voor 1 april 2017, wil belastingrente worden voorkomen.

Voor het indienen van een suppletieaangifte kan gebruik worden gemaakt van het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ dat op de persoonlijke pagina van de Belastingdienst klaarstaat of de downloadversie van het suppletieformulier op de website van de Belastingdienst. Indien teveel btw is aangegeven, kan eveneens gebruik worden gemaakt van één van beide formulieren.

Voor correctie van btw-bedragen minder dan € 1.000 hoeft geen aparte suppletieaangifte ingediend te worden. Deze bedragen kunnen in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte worden verwerkt.

Verzoek nieuwe beschikking BCF indienen

Als blijkt dat over het jaar 2016 te veel btw uit het BTW-compensatiefonds is gecompenseerd heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de te veel gecompenseerde btw teruggevorderd door een gewijzigde beschikking uit te reiken. De in dat geval verschuldigde belastingrente over de te veel gecompenseerde btw wordt berekend over de periode vanaf 1 juli 2017 tot 6 weken na dagtekening van de nieuwe beschikking BCF over het jaar 2016. Als de gemeente voor 1 juli 2017 verzoekt om een nieuwe beschikking BCF over het jaar 2016, wordt voorkomen dat uw gemeente belastingrente is verschuldigd over het te veel gecompenseerde btw-bedrag over het jaar 2016.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.