Nieuwsbericht

Actualiteit

Btw op re-integratietrajecten: 100% BCF (Hoge Raad 10 juli 2020)

De Hoge Raad oordeelt dat recht op een BCF-bijdrage bestaat voor de btw op de kosten van re-integratiediensten. De gemeente maakt deze kosten ter uitvoering van de aan haar opgedragen taak (uitvoering Wet werk en bijstand, nu de Participatiewet). Alhoewel de diensten feitelijk door een individuele derde (de uitkeringsgerechtigde) worden gebruikt, komen de ingekochte diensten nog steeds ten goede aan de gemeente ter uitvoering van haar taak. De uitsluiting op een BCF-bijdrage is volgens de Hoge Raad niet aan de orde indien de derde (uitkeringsgerechtigde) volgens de wet verplicht is om gebruik te maken van de door de gemeente aangeboden goederen of diensten en de gemeente aan een weigering daaraan mee te werken negatieve gevolgen voor die individuele derde kan verbinden. In die situatie moet namelijk worden aangenomen dat de gemeente de inkopen heeft gedaan in eigen - dan wel collectief belang.

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.