Nieuwsbericht

Actualiteit

PwC’s Smart Label Tool

De gemeentelijke btw-labeling automatisch gelabeld krijgen. Met PwC’s Smart Label Tool is het mogelijk. 

De gemeentelijke btw-labeling verdient periodiek een controle, zodat de inkoop-btw correct wordt verwerkt. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is grondige kennis van de btw-regelgeving, de wetswijzigingen en ook de rechtspraak vereist. Een handmatige controle kost daarbij vaak ook veel tijd. Als deze door één persoon gebeurt is een foutieve labeling ook zo gemaakt. Bij een ouderwetse handmatige labeling bestaat daardoor het risico dat de labeling niet volledig up-to-date is. Dat kan er voor zorgen dat er te veel of te weinig inkoop-btw wordt geclaimd. Om dit tegen te gaan heeft PwC een oplossing ontwikkeld, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie: de btw-labeling geautomatiseerd verrichten via de Smart Label Tool. 

Meer zekerheid en tegelijkertijd een besparing van tijd en kosten

Met het doel de mogelijk subjectieve en tijdrovende controle van de labeling te voorkomen heeft PwC de slimme “Smart Label Tool” ontwikkeld. Deze tool labelt de kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens overzichtelijk weergeeft. Daarbij wordt ook de bijbehorende motivering automatisch per gelabelde kostenplaats weergegeven. Door de inzet van de Smart Label Tool kan uw gemeente de zgn. systematische fouten bij de verwerking van inkoop-btw voorkomen. Zekerheid, een duidelijk overzicht, correcte vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat de Smart Label Tool uw gemeente oplevert.  

Tax Control Framework 

De uitkomsten van de automatische labeling door de Smart Label Tool worden in een overzichtelijk rapport opgeleverd. Het rapport start met een managementrapportage dat in één oogopslag aangeeft in welke taakvelden de meeste aanpassingen nodig zijn. Vervolgens geeft het per taakveld de te wijzigen kostenplaatsen weer. Bovendien wordt voor alle kostenplaatsen de motivering van de betreffende btw-labeling vermeld. Het rapport vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke monitoring en testing binnen het Tax Control Framework van uw gemeente (het zgn. "doorontwikkeld Horizontaal Toezicht"). Het rapport wordt met uw gemeente besproken door één van onze fiscalisten.  

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Smart Label Tool ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel (dieks.boswinkel@pwc.com en 06-13576293).

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.