Nieuwsbericht

Actualiteit

Bij passieve exploitatie tennisaccommodatie door gemeente is sprake van vrijgestelde verhuur (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door Hoge Raad)

Voor de Hoge Raad was in geschil of een gemeente die een tennispark heeft gebouwd en tegen jaarlijkse vergoeding ter beschikking stelt aan een tennisvereniging handelt als btw-ondernemer. De Hoge Raad meent dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de voorafgaande procedure bij de beoordeling van het ondernemerschap de criteria ‘duurzaam verkrijgen van opbrengst’ en ‘dienstverlening onder bezwarende titel’ onjuist heeft getoetst. Na het geven van een nadere invulling van deze criteria verwijst de Hoge Raad de zaak daarom naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om de feiten opnieuw te toetsen aan deze criteria.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden komt tot de conclusie dat de gemeente de tennisaccommodatie wel degelijk exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Ook is sprake van een bezwarende titel. Uiteindelijk is nog in geschil het antwoord op de vraag of sprake is van het btw-belast actief gelegenheid geven tot sportbeoefening of het van btw vrijgesteld passief verhuren van een sportaccommodatie. Naar oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden omvat de dienstverlening van de gemeente niet meer dan een passieve terbeschikkingstelling. Daarom is de vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken van toepassing.

Voor onze abonnees zetten wij de invulling van deze criteria hierna verder uiteen.

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.