Nieuwsbericht

Actualiteit

Geen verzuimboete bij HT, wel belastingrente bij ‘spiegelbeeldfout’ (gerechtshof Den Haag)

Als inkoop-btw ten onrechte is verrekend via de btw-aangifte is hierover belastingrente verschuldigd. Wanneer deze inkoop-btw wel compensabel is via het BCF wordt hierover anderzijds echter geen belastingrente vergoed. Alhoewel de zogenoemde “spiegelbeeldfout” dus niet leidt tot belastinginkomsten voor het Rijk, leidt het wel tot inkomsten van belastingrente. Hiertegen is een procedure gevoerd, waarbij de gemeente 4 gronden aandraagt. De wetgever heeft dit bewust zo gewild, zo oordeelde rechtbank Den Haag o.a. op 24 december 2019. Zij stelt de gemeente dan ook in het ongelijk.

De rechtbank geeft de gemeente wel gelijk in – haar laatste stelling – dat zij dubbel wordt ‘bestraft’ doordat zowel rente wordt geheven als een boete wordt opgelegd. De rechtbank geeft aan dat het opleggen van een boete geen verplichting is, maar een bevoegdheid van de inspecteur. Deze moet alle belangen afwegen voordat zij overgaat tot het opleggen van een boete. Dit is niet redelijk als de gemeente een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst is overeengekomen en rente wordt geheven, aldus de rechtbank.

Zowel belanghebbende als de Belastingdienst hebben vervolgens hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof Den Haag laat de uitspraak van de rechtbank echter in stand. Het gerechtshof is met belanghebbende eens dat de wet- en regelgeving rondom belastingrente onredelijk uitpakt. Deze is wel overeenkomstig de letterlijke tekst van de wettelijke bepalingen en conform de bedoeling van de wetgever vastgesteld. Dez problematiek kan dan ook alleen bij de wetgever worden aangekaart. Verder bevestigt het gerechtshof de visie dat de opgelegde boete niet gepast is.

In de onderhavige zaak moest de gemeente meer rente betalen dan wordt vergoed. Om het ‘sparen met belastingrente’ bij de Belastingdienst zo onaantrekkelijk mogelijk te maken, begint de termijn waarover belastingrente wordt vergoed voor nog te verrekenen btw later dan de termijn waarover belastingrente verschuldigd wordt bij nog (terug) te betalen btw.

Het rente-nadeel kan bij spiegelbeeldfouten behoorlijk oplopen. Om die reden adviseert PwC Fiscaal Portaal Gemeenten om periodiek de btw-labeling van de kostenplaatsen van uw gemeente te controleren én een steekproef uit te voeren. Onze abonnees kunnen daarbij gebruik maken van de modellabeling die wij jaarlijks publiceren en periodiek bijwerken op deze website. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een automatische integrale controle van de btw-labeling van uw gemeente, kunt u gebruik maken van PwC’s Smart Label Tool. Voor het uitvoeren van een steekproefcontrole is PwC's Steekproeftool al vele malen ingezet. Voor meer informatie over de Smart Label Tool verwijzen wij naar onze flyer.

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.


Bijlagen

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.