Nieuwsbericht

Actualiteit

Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht en relevantie voor gemeenten

Het Horizontaal Toezicht is in 2020 in een nieuw jasje gestoken: het Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht (DHT). Het oude model bestond al sinds de vroege jaren 2000 en bleek uiteindelijk niet optimaal werkbaar. Vanuit diverse organisaties en de Belastingdienst ontstond de wens om het coöperatieve compliance-programma een upgrade te geven. In het DHT wordt, via een aantal criteria, “selectie aan de poort” toegepast. Drie pijlers zijn daarin belangrijk: een fiscale strategie, het inzicht in fiscale risico’s, en de beheersing hiervan door de organisatie via onder andere monitoring en testing. Deze drie pijlers komen samen in een Tax Control Framework (TCF) waarvan de werking voorheen niet werd getoetst. Tegenwoordig moet het TCF ook aantoonbaar werken. Aanvullend dienen organisaties, voor het deelnemen aan het DHT, een fiscale ‘self-assessment’ inclusief fiscale risicoanalyse aan de Belastingdienst te overleggen. Deze self-assessment vervangt de huidige compliance-verkenning. Met andere woorden: moderne fiscale beheersing wordt extra belangrijk.

Wanneer een organisatie aan de toelatingseisen en geschiktheidscriteria voldoet voor het DHT zoals gesteld door de Belastingdienst, kan een nieuw individueel convenant overeengekomen worden. De looptijd van deze nieuwe individuele convenanten wordt vastgesteld op 3 jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt. Organisaties die op dit moment een horizontaal toezicht convenant (onder het oude programma) hebben gesloten met de Belastingdienst, krijgen ook te maken met een 3-jaars periode. Vanaf 1 januari 2020 wordt namelijk een herevaluatie van het huidige convenant gestart waarbij, mits voldaan aan de toelatings- en geschiktheidscriteria, een nieuw individueel convenant kan worden overeengekomen.  In andere gevallen kan mogelijk aangesloten worden bij een fiscaal dienstverlenersconvenant, waarover bijvoorbeeld PwC beschikt. Voor de 30 grootste en meest complexe organisaties in de publieke sector komt het convenant als instrument zelfs te vervallen. De Belastingdienst ontwikkelt voor deze groep een individueel toezichtplan. Op deze manier wordt tussen verschillende organisatie gedifferentieerd, zodat de inrichting van het toezicht binnen DHT hierop kan worden aangepast.

Het belang van een werkend Tax Control Framework

Met de implementatie van een TCF geven organisaties invulling aan het doorontwikkeld horizontaal toezicht. Het hebben van een TCF is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Niet alleen uit operationeel perspectief (minder risico’s op een onjuiste fiscale behandeling), ook maatschappelijk wordt hedendaags een strakkere discipline rondom fiscaliteit gevraagd. Met een goed werkend TCF bent u beter ‘in control’ wat betreft uw fiscale positie. Het draagt bij aan daling van de administratieve- en compliance kosten van uw organisatie en vermindert het risico op fiscale fouten. Door regelmatige monitoring en testing blijft uw TCF goed werkend en actueel. Overigens zijn wij van mening dat iedere organisatie reeds een TCF heeft, maar dat het TCF vaak ‘informeel’ (lees: niet als dusdanig herkend en niet gedocumenteerd) is. U dient immers fiscale aangiften in en werkt bijvoorbeeld periodiek de werkkostenregeling (WKR) voor uw organisatie uit, maar deze processen zijn vaak nog niet gedocumenteerd.

Ook voor gemeenten is het TCF een belangrijk onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan de inhuur van derden, of het beoordelen van de juiste btw-behandeling van transacties binnen uw organisatie. Ook de WKR kan voor de nodige uitdagingen zorgen in uw huidige interne beheersing. Ook binnen het fiscale domein van uw organisatie is er veel mogelijk. Denk aan continue geautomatiseerde checks op uw (btw)boekingen, digitaal documentenbeheer, of intelligente dashboarding. De mogelijkheden zijn eindeloos om de fiscale beheersing efficiënter en effectiever te maken. Hoe gaat u daar mee om?

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend gesprek over deze ontwikkelingen. Daarnaast begeleiden we u graag bij deze transformatie in uw fiscale beheersing, zoals op het gebied van doorontwikkeld horizontaal toezicht. Neem gerust contact op met uw PwC contactpersoon of Theo Esselbrugge (06 23 05 84 66 of theo.esselbrugge@pwc.com) voor meer informatie.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.