Nieuwsbericht

Actualiteit

Coronaroutekaart

De coronapandemie heeft grote financiële en maatschappelijke gevolgen voor gemeenten. Hoewel afgelopen week bekend is geworden dat gemeenten een extra tegemoetkoming vanuit het Rijk tegemoet kunnen zien, blijft de onzekerheid groot. Wat is de impact voor de begroting en het meerjarenperspectief van uw gemeente? Welke bijdrage kan de gemeente leveren om de ongewenste maatschappelijke gevolgen te beperken? En welk afwegingskader moet uw gemeente hanteren bij het maken van beleidskeuzes?

Uit diverse gesprekken begrijpen wij dat gemeenten op zoek zijn naar de juiste route om tot een goede begroting te komen. Wensen die daarbij onder meer naar voren komen zijn:
 
1. Relatief snel en eenvoudig de maatschappelijke en financiële impact in kaart kunnen brengen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de huidige impact en de mogelijke scenario’s voor de komende jaren;
2. Mogelijke maatschappelijke en financiële impact met andere gemeenten bespreken en vergelijken, maar ook met openbare bronnen te valideren;
3. In kaart brengen welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden;
4. Een afwegingskader hanteren om tot gewogen besluiten te komen;
5. Een gesprekspartner te hebben met sectorkennis om de juiste kritische vragen te stellen.

Op basis van alle gesprekken en wensen hebben wij de Coronaroutekaart ontwikkeld waarbij wij 3 fasen onderscheiden (lees hieronder de volledige toelichting):
- Fase 1 - Impactanalyse en conclusies
- Fase 2 - Bepalen speelruimte
- Fase 3 - Gewogen keuze en implementatie

De impact van de coronapandemie is grotendeels onzeker. Om hier zo effectief mogelijk op in te spelen vinden wij het belangrijk dat gemeenten gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen. Onze Coronaroutekaart kan een waardevolle leidraad zijn om tot de impactanalyse en het afwegingskader te komen. Zo ondersteunen we elkaar om te komen tot gedegen inschattingen en brengen we de veelheid aan (maatschappelijke en financiële) consequenties zo volledig mogelijk in kaart.
 
Coronaroutekaart

Fase 1 - Impactanalyse en conclusies

Binnen de eerste fase wordt in samenwerking met de gemeente de maatschappelijke en financiële impact in kaart gebracht. Aan de hand van een door ons opgestelde template kunt u deze impact via verschillende scenario’s (o.a. pessimistisch, realistisch en optimistisch) op een eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Daarbij kunnen uw medewerkers aangeven welke mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden en wat daarvan het verwachte effect zal zijn, zowel financieel als maatschappelijk. Daarbij zal ook duidelijk worden waar de gemeente invloed kan uitoefenen op de effecten van de coronacrisis en waar niet.

Vervolgens bestaat de mogelijkheid deze impact met interne (zoals de financiële administratie en begroting) en externe bronnen te valideren. Vanuit PwC kunnen wij uw gemeente helpen door kritische vragen te stellen en als gesprekspartner met sectorkennis mee te denken over de verwachte impact en maatregelen. Ook bieden wij de mogelijkheid om de uitkomsten met andere gemeenten te bespreken. Hiermee wordt de volledigheid van de impactanalyse geborgd. Uiteraard kunnen in de komende periode binnen de gemeente nieuwe en aanvullende inzichten van de maatschappelijke en financiële impact ontstaan. 

De template is zodanig opgesteld dat deze door uw medewerkers eenvoudig kan worden ingevuld en op een later moment kan worden geactualiseerd.
Met het afronden van deze fase verkrijgt de gemeente inzicht in de huidige impact én de mogelijke scenario’s voor de komende jaren.

Fase 2 - Bepalen speelruimte

Wanneer een inschatting is gemaakt van de maatschappelijke en financiële impact, is het belangrijk om de speelruimte voor uw gemeente te bepalen. Daarbij is onder andere van belang of de maatregelen in lijn zijn met de doelstellingen van uw gemeente, of ze het gewenste effect hebben en rechtmatig zijn. Ook de financiële ruimte van uw gemeente speelt hierbij een rol. Wij helpen u graag met het bepalen van deze speelruimte.

Na het doorlopen van fase 1 en 2 heeft uw gemeente een bruikbaar afwegingskader om vervolgens tot gewogen en verstandige besluiten te kunnen komen.


Fase 3 - Gewogen keuze en implementatie

Een gewogen keuze kan worden voorgelegd, na het doorlopen van fase 1 en 2, aan uw gemeenteraad waarna maatregelen geïmplementeerd kunnen worden. 

Dit helpt ook om de keuzes achteraf goed te kunnen verantwoorden. Door fase 1 en/of fase 2 desgewenst opnieuw te doorlopen, kan de effectiviteit van de maatregelen gemonitord worden en kan het speelveld waar nodig bijgesteld worden.

Met behulp van een dashboard wordt de impact in één oogopslag helder en kunnen de effecten van ontwikkelingen en keuzes gemonitord worden. Het dashboard kan ook gebruikt worden om de gemeenteraad mee te nemen in dit proces.

 
Vervolg

De impact van de Coronapandemie is grotendeels onzeker. Om hier zo effectief mogelijk op in te spelen vinden wij het belangrijk dat gemeenten gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen. 
Onze Coronaroutekaart kan een waardevolle leidraad zijn om tot de impactanalyse en het afwegingskader te komen. Zo ondersteunen we elkaar om te komen tot gedegen inschattingen en brengen we de veelheid aan (maatschappelijke en financiële) consequenties zo volledig mogelijk in kaart.
Als u geïnteresseerd bent kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij laten u graag zien welke mogelijkheden onze Coronaroutekaart biedt.
 
 
Joop Kluft: 088 792 73 09 of joop.kluft@pwc.com
Edwin Sarkinovic: 088 792 71 46 of edwin.sarkinovic@pwc.com
Eveline de Haas: 088 792 41 75 of eveline.de.haas@pwc.com
Sandra Wolvekamp-Bloemert: 088 792 19 53 of sandra.wolvekamp-bloemert@pwc.com 
 

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.