Nieuwsbericht

Actualiteit

Compensatieregeling btw voor sport: aanvraag indienen voor 1 december 2018, ook voor gemeenten die tot op heden geen voorbelasting in aftrek hebben gebracht!

Op 3 november 2017 is officieel bekend gemaakt dat de btw-sportvrijstelling wordt gewijzigd. Dit heeft voor gemeenten nadelige gevolgen met betrekking tot de aftrek van voorbelasting btw. Op 31 mei 2018 is in het Meicirculaire Gemeentefonds 2018 bekend gemaakt dat de Rijksoverheid de gemeenten voor dit nadeel zal compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (‘SPUK Sport’).

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.

Reacties

1 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.

In de kop van het artikel staat: " ...ook gemeenten die tot op heden geen voorbelasting in aftrek hebben gebracht!"
Wat is de reden dat ook deze gemeenten een aanvraag moeten gaan indienen? Voor deze gemeenten leidt de wetswijziging niet tot hogere kosten. Krijgen deze gemeenten toch 'compensatie'? Geen schade en toch compensatie? Ik lees dit niet terug in de tekst van paragraaf 5.7 van de meicirculaire. Waar kan ik hier iets over teruglezen?

10:17 | 05-06-2018 Marcel Versteegden
Reactie PwC:
Paragraaf 5.7 van de Meicirculaire vermeldt dat gemeenten een aanvraag moeten indienen waarbij zij alle btw belaste kosten in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportaccommodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de compensatieregeling geldt voor alle btw-belaste kosten met betrekking tot deze onderdelen en dus ook voor gemeenten die tot op heden geen voorbelasting in aftrek hebben gebracht. Zekerheid hieromtrent verwachten wij pas als inhoudelijke informatie inzake de SPUK Sport bekend wordt gemaakt. Tot die tijd bestaat er nog onzekerheid en is het raadzaam om alvast te beginnen met een inventarisatie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.