Nieuwsbericht

Actualiteit

Bericht uitstelregeling / voorlopige aanslag

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen in werking getreden. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is de afgelopen periode veel tijd en aandacht besteed aan de inventarisatie van de activiteiten van uw organisatie en is beoordeeld of de activiteit belast, onbelast of vrijgesteld is. Ingeval van belaste en / of vrijgestelde activiteiten betekent dit dat er mogelijk een aangifte Vpb moet worden ingediend. Deze nieuwe situatie werpt wellicht vragen op en daarom staan hieronder een aantal aandachtspunten en tips.

Indienen aangifte Vpb

In december 2016 heeft de Belastingdienst een brief naar diverse organisaties verstuurd met als onderwerp "inventarisatie vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen". Met deze brief kon de betreffende organisatie aangeven of zij belastingplichtig is voor de Vpb en bij een positief antwoord zal de Belastingdienst een biljet uitreiken. Wanneer een biljet is uitgereikt, bent u als organisatie verplicht  een aangifte in te dienen. 

Bij twijfel over de belastingplicht kan uit voorzorg verzocht worden om uitreiking van een biljet. Mocht blijken dat er geen belastingplichtige activiteiten zijn, dan kan een nihil-aangifte worden ingediend. 

Wanneer u geen brief van de Belastingdienst heeft ontvangen, maar denkt belastingplichtig te zijn, dan kunt u zelf de Belastingdienst verzoeken om een biljet uit te reiken. Het is namelijk niet raadzaam om af te wachten of de Belastingdienst alsnog een biljet uitreikt. Zie hiervoor de vervelende consequenties van de belastingrente zoals hierna beschreven.

Uitstel indienen aangifte Vpb

Zelf regelen uitstel

Op het biljet staat de termijn vermeld waarvoor de aangifte door de Belastingdienst ontvangen moet zijn. Normaliter geldt dat wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar de aangifte voor 1 juni na afloop van het kalenderjaar moet zijn ingediend. Als blijkt dat de aangifte Vpb 2016 niet voor deze datum kan worden ingediend dan kunt u bij de Belastingdienst tot 1 juni 2017 aanvullend uitstel aanvragen. Zonder nadere motivatie kan maximaal 5 maanden extra uitstel worden verkregen. 

Uitstelregeling PwC

PwC kan als belastingconsulent voor haar cliënten uitstel aanvragen. Voor aangiften 2016 wordt in dat geval uitstel verleend tot uiterlijk 1 mei 2018, hetgeen langer is dan de hiervoor aangegeven reguliere termijnen. Wanneer de Vpb-positie van uw organisatie nog niet volledig in kaart is gebracht, of wanneer er nog onduidelijkheden zijn over bepaalde standpunten in de aangifte, kan het prettig zijn om meer tijd te hebben voor het indienen van de aangifte Vpb. In dat geval kunnen wij uw organisatie opnemen in onze uitstelregeling. Hieraan is een bedrag van EUR 125 aan kosten verbonden. 

Aanslag Vpb 2016 en voorlopige aanslag

Wanneer uit de fiscale positie over 2016 blijkt dat er een bedrag aan Vpb is verschuldigd, is het aan te raden om een voorlopige aanslag Vpb aan te vragen. De Belastingdienst kan bij het opleggen van deze aanslag belastingrente in rekening brengen. U betaalt belastingrente als een aanslag Vpb 2016 wordt opgelegd na 1 juli 2017. De belastingrente bedraagt op dit moment 8% en wordt berekend over het bedrag dat u aan belasting moet (bij)betalen. U betaalt geen belastingrente als de aangifte Vpb 2016 wordt ingediend vóór 1 april 2017, of indien voor 1 mei 2017 een (aanvullende) voorlopige aanslag Vpb 2016 wordt aangevraagd.

Indien gewenst kan PwC de aanvraag van de voorlopige aanslag voor u verzorgen.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.