Nieuwsbericht

Actualiteit

Hoe een Tax Control Framework bijdraagt aan de rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het jaar 2021 zullen (naar alle waarschijnlijkheid) gemeenten zelf een rechtmatigheidsverantwoording moeten opstellen. De rechtmatigheidsverantwoording gaat over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten. De verantwoording over rechtmatigheid komt daarmee primair bij het college van B&W te liggen. In de oude situatie rapporteerde vooral de accountant over rechtmatigheid. 

De rechtmatigheidsverantwoording dient onderbouwd te worden met een duidelijke grondslag, bestaande uit een aantal elementen. Een van die elementen is de uitkomsten van de interne controles die binnen de gemeente uitgevoerd worden om vast te stellen of wet- en regelgeving zijn nageleefd. Dit betekent dat de organisatie zelfstandig vaststelt of wordt voldaan aan het normenkader waarin relevante wet- en regelgeving is opgenomen.

Wanneer de interne beheersing van de gemeente op orde is en de gesignaleerde afwijkingen van het normenkader gedurende het jaar worden geregistreerd, dan hoeft de gemeente weinig tot geen verbijzonderde controles uit te voeren. Wanneer de interne beheersing van een gemeente, op onderdelen, niet geheel op orde is, is het risico op rechtmatigheidsfouten groter. In dat geval zijn diepgaande interne controles nodig, specifiek op die onderdelen waarbij de interne beheersing niet voldoende is.

Een onderdeel van de interne controle en beheersing is het beheersen van de risico’s op het gebied van de fiscaliteit. Een goed Tax Control Framework (TCF) zorgt voor de interne controle en beheersing voor de fiscaliteiten. Het TCF staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het bredere Interne Control Framework van de gemeente. 

Naast het beheersen van de fiscale risico’s zorgt een TCF ook voor een correcte fiscale/financiële informatieverschaffing (reporting); en het naleven van fiscaal relevante wet- en regelgeving (compliance) en is daarmee een uitstekende middel voor de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording voor het onderdeel fiscaliteiten. 

Tijdens onze digitale rondetafelbijeenkomst op 27 mei om 15:00 uur zullen wij u verder meenemen in de nieuwe verantwoordelijkheden van het college van B&W. Daarnaast zullen wij u meenemen in de mogelijkheden die PwC ziet om de verantwoordelijkheid juist te kunnen dragen. Hierbij hanteren wij de volgende agenda:

 

  • Introductie 
  • Basis voor de Rechtmatigheidsverantwoording? Verzorgd door Anton Eelco Gerritsma, Senior Director Assurance PwC en voorzitter van de sectorcommissie Decentrale Overheden van de NBA en lid van de commissie Bedrijfsvoering en Audit Decentrale Overheden. 
  • Hoe bouw je de Rechtmatigheidsverantwoording op middels interne controle/beheersing? Verzorgd door Somaye Mohebbi, Manager Tax Reporting & Strategy PwC
  • Wat is een Tax Control Framework (TCF) en hoe draagt het bij aan de interne (fiscale) beheersing? Verzorgd door Somaye Mohebbi 
  • Delen van praktijkervaring, verzorgd door Sebastiaan Smeets, Intern auditor en kwartiermaker rechtmatigheid van de Gemeente Maastricht
  • Interactief onderdeel waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de ervaringen en de constateringen rondom de rechtmatigheidsverantwoording 
  • Afronden 

 

U kunt zich aanmelden via deze link.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.