Nieuwsbericht

Actualiteit

Btw-loze kostendoorberekening tussen gemeente en haar BV/NV

Een partiële ondernemer (zoals een gemeente) en een door haar gehouden BV/NV kan een fiscale eenheid voor de btw vormen. Dit maken wij op uit de twee arresten die de Hoge Raad heeft gewezen op vrijdag 5 juli 2019. Eén zaak is met succes door PwC gevoerd. Het betrof in beide zaken een onderwijsstichting die aandelen in een deelneming/BV hield. In tegenstelling tot de Belastingdienst is de Hoge Raad van oordeel dat zij een fiscale eenheid btw kunnen vormen. Hierdoor blijft een onderlinge btw-berekening achterwege. Voor de gemeentelijke praktijk kan worden gedacht aan een BV die is opgericht als toegangsorganisatie naar c.q. uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein (Participatiewet, WMO, Jeugdwet). Aangezien hierbij een btw-last kan optreden maar de Belastingdienst blijkbaar soms ten onrechte stelt dat een fiscale eenheid btw tussen een gemeente en haar deelneming niet mogelijk is, zijn de arresten van groot belang voor de gemeentelijke praktijk.  

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.