Nieuwsbericht

Actualiteit

Belastingrente bij correctie ondernemers-btw naar compensabele btw (rechtbank Den Haag)

Over de inkoop-btw die ten onrechte is verrekend via de btw-aangifte is belastingrente verschuldigd. Wanneer deze inkoop-btw compensabel is via het BCF wordt hierover geen belastingrente vergoed. Een zogenoemde “spiegelbeeldfout” leidt dus materieel niet tot belastinginkomsten voor het Rijk, maar wel tot inkomsten van belastingrente. Hiertegen is een procedure gevoerd. Maar de wetgever heeft het bewust zo gewild, zo oordeelde de rechtbank Den Haag op 24 december 2019. Het beroep van de belanghebbende gemeente op de wettelijk beoogde rente-neutraliteit is gefaald.

In de onderhavige zaak moest de gemeente meer rente betalen dan wordt vergoed. Dit komt voort uit het feit dat de correcties die naar aanleiding van de spiegelbeeldfout worden gemaakt, wordt berekend over verschillende tijdvakken. Om het ‘sparen met belastingrente’ bij de Belastingdienst zo onaantrekkelijk mogelijk te maken, begint de termijn waarover belastingrente wordt vergoed voor nog te verrekenen btw later dan de termijn waarover belastingrente verschuldigd wordt bij nog (terug) te betalen btw.

Dit rente-nadeel bij spiegelbeeldfouten kan behoorlijk oplopen. Om die reden adviseert PwC Fiscaal Portaal Gemeenten om periodiek de btw-labeling van de kostenplaatsen van uw gemeente te controleren én een steekproef uit te voeren op niet-systematische fouten. Onze abonnees kunnen daarbij gebruik maken van de modellabeling die wij jaarlijks publiceren en periodiek bijwerken op deze website. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een integrale controle van de btw-labeling van uw gemeente, kunt u gebruik maken van PwC’s Smart Label Tool. Voor het uitvoeren van een steekproefcontrole is PwC's Steekproeftool al vele malen ingezet. Voor meer informatie over de Smart Label Tool verwijzen wij naar onze flyer.

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.


Bijlagen

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.