Nieuwsbericht

Actualiteit

Actualiteiten staatssteun en aanbestedingen in relatie tot de energietransitie

Op 4 februari 2021 heeft PwC een online webinar verzorgd. Het webinar had als onderwerp "Staatssteun en aanbestedingen in relatie tot de energietransitie". 

Wij hebben tijdens het webinar vooral aandacht besteed aan de bekostiging- en financieringsmogelijkheden van de energietransitie. De volgende onderwerpen stonden centraal:

 • staatssteun en de steunmaatregelen in het kader van Covid-19 steun;
 • de toenemende relevantie van het beginsel van gelijke kansen en transparantie; 
 • een opdracht verlenen betekent aanbesteden. 

We hebben bovendien beknopt samengevat welke actie van u als gemeente wordt verwacht in 2021 op basis van de Wet collectieve warmtevoorziening en de concept Omgevingswet. 

Hierna onze top 10 van de onderwerpen die in dit verband op uw "to do list" zouden moeten staan:

 1.  Staatssteun en generieke, sectorspecifieke en individuele Covid-19 steunmaatregelen (NOW, ToZO, GO-C)
 2. Belangrijke regierol voor gemeenten vanwege de opmaat naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet collectieve warmtevoorziening
 3. Opstellen Transitievisie Warmte (december 2021), aanwijzen warmtekavels en contracteren warmtebedrijven
 4. Opstarten traject voor een Omgevingsvisie, omgevingsplannen en milieueffectrapportages en aansluiting op de Regionale Energiestrategie
 5. Inrichten één centraal vergunningsloket, systemen en procedures met separate procedure voor projectbesluiten;
 6. Kiezen, aanbesteden, aanschaffen en implementeren van de benodigde ICT koppelingen voor het Digitaal Stelsel Omgevingsnet;
 7. Inrichten gerichte opleiding- en trainingsfaciliteiten voor eigen medewerkers (takenpakket wijzigt substantieel);
 8. Opstellen en concretiseren van het gemeentelijk Participatiebeleid;
 9. Aandacht voor (extra uitgaven voor) communicatie intern en extern richting burgers en bedrijven;
 10. Actualiseren bestaande afspraken en financiële arrangementen met huidige uitvoeringsorganisaties en ketenpartners om na te gaan welke wijzigingen hierin vanaf 1 januari 2022 moeten worden doorgevoerd als de Omgevingswet in werking treedt.

Hoewel nog niet formeel vaststaat of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2022 in werking treedt, doen gemeenten er goed aan zich daar wel op voor te bereiden. 

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten op basis van hun autonome bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsplannen in ieder geval een Transitievisie Warmte vaststellen. 

Als de Omgevingswet in werking treedt, kan de Transitievisie Warmte worden vormgegeven als een (wettelijk geregeld) programma onder de Omgevingswet. 

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het webinar en of het webinar heeft geleid tot verdere vragen bij u, of bij uw organisatie. 
Graag bespreken wij vrijblijvend met u de kansen, risico's en mogelijkheden die uw organisatie ziet met betrekking tot de energietransitie. 
Als u of een van uw collega's daar belangstelling voor heeft, maken we graag een telefonische of virtuele afspraak met u. 

Om het gehele artikel te zien, kunt u zich als abonnee aanmelden of inloggen.

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.