Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel

Webinar Binnenlands Bestuur - Tax Control Framework/Monitoring

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale infosessies voor gemeenten en provincies. Normaal gesproken nodigen wij u uit bij ons op kantoor, de huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. In deze onzekere tijden houden we u daarom graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van Binnenlands Bestuur via onze maandelijkse digitale sessies. Elke maand staat een ander thema centraal, u kunt zich separaat inschrijven voor de individuele sessies. De sessies duren 1 uur en worden maandelijks georganiseerd op donderdag. Aan de sessies zijn geen kosten verbonden. Schrijf u nu hier in en reserveer alvast uw virtuele stoel!   De eerstvolgende sessie is op 27 mei 2021 om 15 uur. Tijdens deze sessie staat centraal hoe een goed Tax Control Framework een bijdrage kan leveren aan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording waarvoor het college van B&W vanaf 2021 verantwoordelijk is. 
[Lees verder...]

PwC Mengpercentage Tool - Pilot

De digitale ontwikkelingen binnen PwC staan niet stil. Samen met onze tax-technology afdeling hebben we een mengpercentage tool ontwikkeld. De tool kan door de gemeente haar btw-labeling te combineren met gegevens uit haar administratie met één druk op de knop het mengpercentage berekenen.    De methodiek die de tool hanteert, is een van de methoden die de Belastingdienst in de praktijk goedkeurd.    Bent u benieuwd naar een alternatieve berekening van het gemeentelijke mengpercentage? Of gewoon benieuwd naar hoe een automatische berekening eruit ziet? Dan is dit is de kans om gratis gebruik te mogen maken van deze tool. We zijn namelijk nog op zoek naar gemeenten die proef willen draaien.   Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons.  
[Lees verder...]

Update btw op re-integratiekosten

Diverse gemeenten zijn met de Belastingdienst in gesprek over de mate waarin btw op re-integratiekosten in aanmerking kan worden genomen voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. De aanleiding van dit gesprek vormt het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2020 waarin de Hoge Raad tot het oordeel kwam dat de betreffende gemeente de btw volledig in aanmerking kon nemen voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Voor meer informatie zie ook ons nieuwsbericht van destijds. In dit bericht geven wij een weergave van de ontwikkelingen die wij zien op dit onderwerp.
[Lees verder...]

Webinar Binnenlands Bestuur - fiscale update

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale infosessies voor gemeenten en provincies. Normaal gesproken nodigen wij u uit bij ons op kantoor, de huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. In deze onzekere tijden houden we u daarom graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van Binnenlands Bestuur via onze maandelijkse digitale sessies. Elke maand staat een ander thema centraal, u kunt zich separaat inschrijven voor de individuele sessies. De sessies duren 1 uur en worden maandelijks georganiseerd op donderdag. Aan de sessies zijn geen kosten verbonden. Schrijf u nu hier in en reserveer alvast uw virtuele stoel!   De eerstvolgende sessie is op 15 april 2021 om 15 uur. In deze sessie zullen we stilstaan bij de meeste actuele ontwikkelingen op het gebied van btw/BTW-compensatiefonds loonheffingen en de vennootschapsbelasting.  
[Lees verder...]

Welkom

Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Webinar Binnenlands Bestuur - Tax Control Framework/Monitoring

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale infosessies voor gemeenten en provincies. Normaal gesproken nodigen wij u uit bij ons op kantoor, de huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. In deze onzekere tijden houden we u daarom graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van Binnenlands Bestuur via onze maandelijkse digitale sessies. Elke maand staat een ander thema centraal, u kunt zich separaat inschrijven voor de individuele sessies. De sessies duren 1 uur en worden maandelijks georganiseerd op donderdag. Aan de sessies zijn geen kosten verbonden. Schrijf u nu hier in en reserveer alvast uw virtuele stoel!   De eerstvolgende sessie is op 27 mei 2021 om 15 uur. Tijdens deze sessie staat centraal hoe een goed Tax Control Framework een bijdrage kan leveren aan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording waarvoor het college van B&W vanaf 2021 verantwoordelijk is. 
Lees meer

Update btw op re-integratiekosten

Diverse gemeenten zijn met de Belastingdienst in gesprek over de mate waarin btw op re-integratiekosten in aanmerking kan worden genomen voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. De aanleiding van dit gesprek vormt het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2020 waarin de Hoge Raad tot het oordeel kwam dat de betreffende gemeente de btw volledig in aanmerking kon nemen voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Voor meer informatie zie ook ons nieuwsbericht van destijds. In dit bericht geven wij een weergave van de ontwikkelingen die wij zien op dit onderwerp.De re-integratiediscussie focust zich op het antwoord op de vraag of de uitsluiting voor verstrekking aan individuele derden uit artikel 4, eerste lid, onderdeel a van de Wet BCF van toepassing is op (onderdelen) van een re-integratietraject. Met het arrest van de Hoge Raad in de hand leek deze discussie beslecht. De Belastingdienst neemt echter de stelling in dat onder voorwaarden toch nog sprake kan zijn van een individuele verstrekking. Op basis van het arrest stelt de Belastingdienst dat een individuele verstrekking niet aan de orde is (en dus recht op compensatie bestaat) als: - de 'begunstigde' verplicht is om het verstrekte goed of de verstrekte dienst te gebruiken; en - aan het niet-gebruik daarvan sancties verbonden kunnen worden. Diverse gemeenten hebben op basis van artikel 9 van de Participatiewet gesteld dat zij aan deze voorwaarde voldoen. Het eerste lid, onderdeel b van dit artikel vermeldt namelijk: "[1] De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht: [...] [b] gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a." Wij merken in de praktijk dat de reactie op deze onderbouwing per gemeente verschilt. Zo zijn er diverse gemeenten die de btw al volledig terug hebben gekregen. Bij andere gemeenten gaat de Belastingdienst nog steeds in discussie over materiële verstrekkingen, zoals een fiets. Volgens de Belastingdienst vormen dergelijke verstrekkingen geen voorziening gericht op arbeidsinschakeling, maar zijn slechts een aanvulling op een ‘echte’ voorziening, zoals een sollicitatietraining. Dit is het interne standpunt van de Belastingdienst. Wij zijn het hier niet mee eens en zien geen reden om onderscheid te maken tussen ‘aanvullende’ voorzieningen en ‘echte’ voorzieningen. Kwalijker vinden wij echter dat er sprake lijkt te zijn van willekeur, omdat deze argumenten bij de ene gemeente wel worden tegengeworpen en bij de andere niet. Mocht uw gemeente ook worden geconfronteerd met dit standpunt van de Belastingdienst dan denken wij graag met u mee. Dit onderwerp zal tevens aan de orde komen tijdens ons komende Webinar fiscale actualiteiten, wij verwijzen hiervoor naar ons andere nieuwsbericht.

Webinar Binnenlands Bestuur - fiscale update

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale infosessies voor gemeenten en provincies. Normaal gesproken nodigen wij u uit bij ons op kantoor, de huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. In deze onzekere tijden houden we u daarom graag op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van Binnenlands Bestuur via onze maandelijkse digitale sessies. Elke maand staat een ander thema centraal, u kunt zich separaat inschrijven voor de individuele sessies. De sessies duren 1 uur en worden maandelijks georganiseerd op donderdag. Aan de sessies zijn geen kosten verbonden. Schrijf u nu hier in en reserveer alvast uw virtuele stoel!   De eerstvolgende sessie is op 15 april 2021 om 15 uur. In deze sessie zullen we stilstaan bij de meeste actuele ontwikkelingen op het gebied van btw/BTW-compensatiefonds loonheffingen en de vennootschapsbelasting.  

Tegemoetkoming voor exploitanten van zwembaden en ijsbanen en voor verhuurders van sportaccommodaties

De Minister van Medische Zorg heeft in maart twee regelingen gepubliceerd waarin gemeenten, exploitanten en verhuurders van sportaccommodaties een tegemoetkoming kunnen aanvragen om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen te ondervangen.Specifieke Uitkering IJsbanen en ZwembadenZwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de corona maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021. De specifieke uitkering kan worden aangevraagd van 1 april tot en met 31 mei 2021. Op 1 april zal de contactpersoon van de gemeente een mail ontvangen met een link naar het aanvraagformulier. Voor meer informatie verwijzen u naar: https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-ijsbanen-en-zwembaden Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het vierde kwartaal van 2020 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de organisatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.  De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Voor deze regeling is € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Als het bedrag wordt overschreden dan wordt het bedrag naar rato over de aanvragen verdeeld. Voor meer informatie verwijzen u naar de hierna vermelde website. Hier vindt u tevens het online aanvraagformulier.https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

06 - 13 57 62 93

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

06 - 20 62 26 33

jarno.sloot@pwc.com

Jelke Rouwhorst

06 - 23 23 08 54

jelke.rouwhorst@pwc.com